Цех за ремонт на корабни машини и механизми
Е-магазин Терем
*
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения
8/8/2019

*
Избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
8/7/2019

към предишната страница
 • Възможност за обработка на струг;
 • Външно шлифоване;
 • Вътрешно шлифоване;
 • Плоско шлифоване;
 • Зъбошлайф;
 • Изработка на цилиндрични зъбни колела;
 • Изработка на цилиндрични зъбни колела с вътрешни зъби;
 • Изработка на конусни зъбни колела;
 • Стендове за изпитване;
 • Термичен участък - за изработка на гумени, гумено-металически, пластмасови изделия и термична обработка на детайли;
 • Ковашки участък - за изковаване и термообработка на детайли за ремонтиращи се кораби;
 • Леярен участък - за отливане на цветни метали, стомана и чугун;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД