Направления
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2020 г.
5/20/2020

О Б Я В А
Набиране на оферти за избор на регистриран одитор (одиторско предприятие) за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2020 година на дъщерните дружества в група „Терем“
5/20/2020

към предишната страница
 1. Кораборемонт и преоборудване на кораби.
  • Комплексен ремонт, преоборудване и модернизация на корабите от ВМС на Република България и Руската федерация.
  • Комплексен ремонт, преоборудване и модернизация на наши и чужди търговски кораби.
 2. Корабостроене.
  • Постройка на кораби със спомагателно назначение за нуждите на ВМС на Република България и за износ.
  • Малотонажно корабостроене за нуждите на отделни физически лица и фирми.
 3. Услуги на граждани.
 4. Донатоварване и доизграждане на свободните мощности.
За реализиране предмета си на дейност “ТЕРЕМ” разполага с:
 • Производствена площ от 700 дка с напълно изградена инфраструктура: ток, вода, сгъстен въздух, ацетилен, заваръчна техника и краново оборудване;
 • Два плаващи дока:
  • Док 1 - плаващ - железобетонен; дължина 155 м.; ширина 23,4 м.; кранове 2 х 5 т.; товароподемност 7000 т.
  • Док 2 - плаващ, подемно-прехвърлящ; дължина 115 м.; ширина 16,8 м.; кранове 1 х 8 т.; товароподемност на дока 2224 т., с корабен влак 1800 т.; три стапелни места с възможност за изграждане на още три, обслужвани от 16 т. и 8 т. кранове. Доковото съоръжение дава възможност едновременно да бъдат докувани 4-6 кораба и подводници;
 • Кейовите места за ремонт на кораби, с обща дължина 960 м., оборудвани с 25 т. и 16 т. кранове;
 • Производствените корпуси - оборудвани със стендове и технологична екипировка, осигуряващи ремонта на наличната техника и въоръжение във ВМС.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД