Технологии
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2020 г.
5/20/2020

О Б Я В А
Набиране на оферти за избор на регистриран одитор (одиторско предприятие) за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2020 година на дъщерните дружества в група „Терем“
5/20/2020

към предишната страница
“ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД е усвоил и притежава технологии за извършване ремонт на:
 • комплексен ремонт на наши и руски подводни и надводни кораби, с доково тегло до 8000 т.;
 • всички видове и мощности корабни двигатели с вътрешно горене с извършване на стендови изпитания;
 • всички видове и мощности ел. машини, корабно ел. оборудване, ел. задвижвания и автоматика с извършване на стендови изпитания;
 • хидравлични и пневматични машини, агрегати и апаратура за управление;
 • артилерийско и стрелково въоръжение;
 • контролно измервателни прибори, радиоелектронна апаратура, късовълнови радиостанции и системи за дистанционно управление;
 • всички видове торпедни апарати, торпеда, станции за управление на стрелбата и миннотрално въоръжение;
 • радиолокационни и хидроакустични станции;
 • системи за управление на огъня;
 • агрегатна подмяна на газотурбинни двигатели;
 • всички видове помпи, компресори, парни двигатели и турбини;
 • армейска станция СПН-40;
 • щурманско и свързочно оборудване;
 • преоборудване и модернизация на кораби от типа: пр. 610, “Омски”, и др.;
 • ремонт на 20 и 40 футови ISO контейнери;
 • ремонт и освидетелстване на съдове под налягане;
В “ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД през последните три години са усвоени и се използват нови технологии и ноу-хау за:
 • ремонт и възстановяване на уплътнителните повърхности от системата за охлаждане на 76,2 мм. артилерийска установка и АК-176 с полимерни материали;
 • възстановяване на корозирали водни резервоари от изд. 274, чрез наваряване и нанасяне на антикорозионно покритие със студено галванизиране;
 • възстановяване на корпуси, работни колела и лагерни гнезда на всички видове помпи с полимерни материали;
 • възстановяване лопосите на гребните винтове чрез обмазване с метало-керамични полимери и с цел предпазване от кавитация;
 • монтаж и центровка на корабни двигатели и спомагателни механизми с помощта на полимерни материали и използването на анаеробни лепила и полимерни течни метали за компенсиране хлабината в лагерните възли, залепване на втулки и осигуряване на резбови съединения
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД