Цех “Радиоелектроника и въоръжение”
Е-магазин Терем
*
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения
8/8/2019

*
Избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
8/7/2019

към предишната страница
  • Ремонт и настройка на корабна артилерийска материална част;
  • Ремонт и настройка на миннотрално и минноторпедно въоръжение;
  • Ремонт и настройка на радиолокационни станции и системи;
  • Ремонт и настройка на всички видове свързочни средства и средства за връзка на кораба;
  • Ремонт на щурманска материална част и системи за управление на кораба;
  • Ремонт и настройка на хидроакустични станции - стационарни и опускаеми;
  • Ремонт и настройка на системи за следене, управление и контрол на стрелбата;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД