Цех “Радиоелектроника и въоръжение”
Е-магазин Терем
КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА
Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите.
9/17/2011

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия
Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
10/12/2010

към предишната страница
  • Ремонт и настройка на корабна артилерийска материална част;
  • Ремонт и настройка на миннотрално и минноторпедно въоръжение;
  • Ремонт и настройка на радиолокационни станции и системи;
  • Ремонт и настройка на всички видове свързочни средства и средства за връзка на кораба;
  • Ремонт на щурманска материална част и системи за управление на кораба;
  • Ремонт и настройка на хидроакустични станции - стационарни и опускаеми;
  • Ремонт и настройка на системи за следене, управление и контрол на стрелбата;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД