Цех за ремонт на тръбни системи
Е-магазин Терем
*
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА
11/28/2018

О Б Я В А
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи.
11/20/2018

към предишната страница
  • Ремонт и изработване на тръбни системи;
  • Ремонт и изпитване на арматура;
  • Ремонт, изпитание и освидетелстване на съдове под налягане;
  • Ремонт и изработване на топлообменници;
  • Тръбоогъваща машина;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД