Продукти
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018


     Заводът е специализиран в ремонта на специална продукция, гражданска продукция
     Ремонтът на специална продукция включва: ремонт на кораби, ремонт на брегови обекти и техника, ремонт на въоръжение, други ( в това число електроника, ЗИП и АСИ)
     Ремонтът на гражданска продукция включва: ремонт на кораби и услуги на граждани(външни поръчки).

Заводът предлага следните кораборемонтни услуги:
  • докови, класови и аварийни ремонти на всички типове граждански кораби;
  • комплексен ремонт на надводни кораби и подводни лодки, в това число ремонт на въоръжение, радиолокационни станции, навигационно, хидроакустично и друго оборудване;
  • всички видове корпусни работи;
  • почистване на корпуса и танковете чрез бластиране до степен SA-2.5;
  • използване на всички видове корабни бои;
  • ремонт на главни и спомагателни дизелови двигатели, парни турбини, компресори, помпи, топлообменници, котли и др.;
  • ремонт на валолинии, рулеви устройства и винторулеви колонки;
  • ремонт на електрически, хидравлични и пневматични машини, агрегати и системи;
  • ремонт на контролно-измервателна апаратура, електронни устройства и системи.
Корабостроене

Заводът предлага строителство на малотонажни многоцелеви и специализирани кораби - противопожарно-спасителни, буксири-тласкачи, катери, водолазни кораби, кораби за откриване на торпеда и мини и др.

Преоборудване на кораби

Заводът има голям опит в преоборудването на кораби от речен клас в морски, съобразно потребностите на корабособствениците и изискванията на класификационните организации с цел разширяване района на плаване.
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД