Цех “Електромеханичен”
Е-магазин Терем
*
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения
8/8/2019

*
Избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
8/7/2019

към предишната страница
  • Извършва ремонт на корабното електрооборудване, размагнитващите устройства, пусково регулировъчната апаратура и системите за дистанционно управление и контрол;
  • Стендове за изпитание на ел. машини и апарати;
  • Галванично покритие на детайли;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД