Цех “Електромеханичен”
Е-магазин Терем
КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА
Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите.
9/17/2011

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия
Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
10/12/2010

към предишната страница
  • Извършва ремонт на корабното електрооборудване, размагнитващите устройства, пусково регулировъчната апаратура и системите за дистанционно управление и контрол;
  • Стендове за изпитание на ел. машини и апарати;
  • Галванично покритие на детайли;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД