Цех “Електромеханичен”
Е-магазин Терем
*
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА
11/28/2018

О Б Я В А
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи.
11/20/2018

към предишната страница
  • Извършва ремонт на корабното електрооборудване, размагнитващите устройства, пусково регулировъчната апаратура и системите за дистанционно управление и контрол;
  • Стендове за изпитание на ел. машини и апарати;
  • Галванично покритие на детайли;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД