За Контакти
Терем
*
Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на "ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД, гр. Велико Търново
7/18/2019

*
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
7/9/2019

Управител
Данаил Славов


9000 гр. Варна
п.к. 135
Тел. 052/814 410
Факс 052/814 400
e-mail: office@krz-fa.com
Web: www.krz-fa.com

За контакти и запитвания:
Тел: 052/814 410

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД