За Контакти
Терем
О Б Я В А
Конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
5/16/2019

О Б Я В А
„Терем-Холдинг” ЕАД обявява процедура за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от 3 години.
5/16/2019

Управител
Данаил Славов


9000 гр. Варна
п.к. 135
Тел. 052/814 410
Факс 052/814 400
e-mail: office@krz-fa.com
Web: www.krz-fa.com

За контакти и запитвания:
Тел: 052/814 410

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД