За Контакти
Терем
О Б Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
8/15/2018

О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

Управител
Данко Момчилов


9000 гр. Варна
п.к. 135
Тел. 052/814 410
Факс 052/814 400
e-mail: krz-fa@krz-fa.com

За контакти и запитвания:

Маркетинг
Тел: + 359 52 814 414

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД