За Контакти
Терем
*
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА
11/28/2018

О Б Я В А
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи.
11/20/2018

Управител
Данаил Славов


9000 гр. Варна
п.к. 135
Тел. 052/814 410
Факс 052/814 400
e-mail: office@krz-fa.com
Web: www.krz-fa.com

За контакти и запитвания:
Тел: 052/814 410

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД