За Контакти
Терем
О Б Я В А
Търг с тайно наддаване съгласно чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД
2/21/2019

О Б Я В А
Продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения, подробно изброени в тръжната документация.
2/18/2019

Управител
Данаил Славов


9000 гр. Варна
п.к. 135
Тел. 052/814 410
Факс 052/814 400
e-mail: office@krz-fa.com
Web: www.krz-fa.com

За контакти и запитвания:
Тел: 052/814 410

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД