За Контакти
Терем
КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА
Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите.
9/17/2011

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия
Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
10/12/2010

Управител
Данко Момчилов


9000 гр. Варна
п.к. 135
Тел. 052/814 410
Факс 052/814 400
e-mail: krz-fa@krz-fa.com

За контакти и запитвания:

Маркетинг
Тел: + 359 52 814 414

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД